Badanie EEG QEEG

Badanie EEG jest podstawowym zapisem czynności bioelektrycznej mózgu.
W naszym centrum badania wykonuje dr. Paweł Borkowski, ocenia on na bazie swojego doświadczenia pracę mózgu
i kwalifikuje czy jest ona w normie, czy wykracza poza nią. Taka ocena jest wystarczająca dla potrzeb neurologicznych. Wykrywa zmiany typu: wyładowania padaczkowe, asymetrie międzypółkulowe, zwolnienie lub przyspieszenie czynności mózgu.
Badanie QEEG inaczej – mapowanie mózgu jest sposobem analizowania zapisu EEG przy pomocy zdolności obliczeniowych oraz obrazowania jakie daje komputer. Badanie QEEG pozwala dostrzec i analizować to, co niemożliwe jest w tradycyjnej, wzrokowej ocenie EEG.

U osób, u których występują wyraźne objawy zaburzeń koncentracji, zaburzeń funkcji poznawczych, czy też zaburzeń
w psychice może się zdarzyć, że ich zapis EEG zostanie ocenione jako prawidłowe lub na pograniczu normy.
Wtedy pomocne jest badanie QEEG.

Badanie EEG/QEEG przebiega w bardzo miłej atmosferze, trwa około 45-50 minut.

Więcej informacji odnośnie badań i Dr. Pawła Borkowskiego w linku poniżej.

Dostępni specjaliści