Badanie inteligencji Leiter-3

Leiter-3 Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera – wydanie trzecie

Narzędzie służące do mierzenia poziomu inteligencji dzieci. Leiter-3 jest jedynym testem całkowicie niewerbalnym.
Badanie odbywa się bez użycia słów, co pozwala na wykorzystywanie go w badaniu dzieci, z  którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy.

Za pomocą nowoczesnej Skali Leithera-3, jesteśmy w stanie określić potencjał intelektualny u osób w wieku 3- 20 lat, należących do różnych grup, m.in.:

•  z poważnymi zaburzeniami komunikacji
•  z autyzmem
•  z opóźnieniem rozwoju poznawczego
•  z upośledzeniem zdolności do uczenia się
•  z uszkodzeniem słuchu
•  z zespołem zaburzeń uwagi
•  z uszkodzeniem motoryki
•  z urazowym uszkodzeniem mózgu
•  z różnymi zaburzeniami mózgowymi wieku dorosłego, takimi jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i demencja

Skala Leither-3 pozwala również ocenić uwagę, pamięć i trudności w radzeniu sobie z interferencją poznawczą badanego. Pomaga określić cele w terapii oraz jest miarą postępów, jakie badany uzyskuje dzięki terapii.

Koniczynkowi specjaliści