EEG Biofeedback

Treningi EEG Biofeedback wykonuje się celem usprawnienia czynności bioelektrycznej mózgu, co przyczynia się i skutkuje np. polepszeniem koncentracji uwagi, normalizację stanów pobudzenia, relaksacji.

Treningi stosuje się w terapii zaburzeń psychologicznych, czy też niewielkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego. Sprawdzają się zarówno u małych dzieci, jak i dorosłych.

Terapia obejmuje trzy obszary:

1. Problemy w nauce
– zaburzenia pamięci, uwagi
– dysleksja, dysgrafia
– zaburzenia emocjonalne
– zespół nadpobudliwości psychoruchowej
– moczenie nocne
– opóźniony rozwój mowy

2. Schorzenia
– lęki
– autyzm
– depresja
– uzależnienia
– po udarach, urazach mózgu

3. Doskonalenie
– poprawa pamięci
– rozwijanie kreatywności

Terapia daje bardzo dobre efekty, przy systematycznym uczestniczeniu w treningach. Na początku wykonujemy badanie EEG i QEEG, następnie opracowujemy plan terapii i czekamy na rezultaty.

Koniczynkowi specjaliści