Fizjoterapia

Fizjoterapia obejmuje wiele działań, które mają na celu poprawę danej funkcji, jakości ruchu, ogólną poprawę stanu pacjenta. Osiągamy to przez wykorzystanie w terapii różnych metod m.in.:
– PNF (torowanie nerwowo-mięśniowe)
– terapia powięziowa
– terapia oddechowa
– elementy osteopatii ( techniki wisceralne, techniki pośrednie i bezpośrednie na tkankach, praca na czaszce, balans naprężeń wewnątrz ciała)
Holistyczne podejście w terapii jest bardzo ważne i wpływa na lepsze efekty terapii. Fizjoterapią objęte są głównie dzieci
z różnymi schorzeniami (mózgowe porażenie dziecięce, skoliozy, wady postawy, asymetrie, zaburzenia napięcia mięśniowego, opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, wady stóp, przepuklina oponowo-rdzeniowa, choroby genetyczne, choroby metaboliczne), jak również osoby dorosłe ze schorzeniami o różnym podłożu.
Terapia odbywa się indywidualnie i jest dopasowana do potrzeb danego pacjenta.