Terapia integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej to praca nad poprawą połączeń synaptycznych centralnego układu nerwowego dziecka, czyli poprawą jakości przesyłania i organizacji informacji odbieranych przez różne jego zmysły. Głównym zadaniem terapii SI jest dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych. Polega to na aktywności i ćwiczeniach ruchowych stymulujących konkretne układy zmysłów. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, hamaki, deskorolki, równoważnie, a także przedmioty o różnych fakturach do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowo-smakowej czy słuchowej. Terapeuta SI bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy, dostosowuje trudność zadań i ćwiczeń do poziomu możliwości dziecka oraz jego samopoczucia. Terapia SI poprawia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego (mózgu) dziecka i wpływa na zmianę jego zachowania w sferze motorycznej i emocjonalnej (np.: kształtuje prawidłowe napięcie mięśniowe i koordynację ruchową) oraz poprawia umiejętności językowe, poznawcze i społeczne. Znosi nadwrażliwości sensoryczne oraz dostymulowuje układ nerwowy dzieci poszukujących bodźców. Terapia prowadzona jest przez certyfikowanych terapeutów będących członkami Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Koniczynkowi specjaliści