Komunikacja wspomagająca PECS

Zajęcia PECS (Picture Exchange Communication System)

Jest to metoda komunikacji alternatywnej i wspomagającej.
PECS służy do szybkiego nauczenia umiejętności porozumiewania się osób, które nie posiadają funkcjonalnej mowy, między innymi dla osób ze spektrum autyzmu lub z innymi zaburzeniami rozwojowymi.
PECS promuje komunikację w różnorodnych w sytuacjach społecznych i nie wymaga długiego wcześniejszego treningu. Trening w PECS zaczyna się od nauki spontanicznego proszenia o pożądane rzeczy a później przechodzi w kierunku nauki dodatkowych funkcji porozumiewania się takich jak odpowiadanie na pytania oraz komentowanie.
Z doświadczenia wiemy, że dziecko, pracując na systemie PECS, nabywa umiejętność skutecznej komunikacji z otoczeniem oraz łatwiej jest rozwijać jego inne sfery i często zaczynają się też pojawiać dźwięki mowy.
PECS jest konkretnym, wizualnym programem, ułatwiającym szybką, skuteczną i funkcjonalną komunikację, który nie wymaga trudnego dla osób z całościowymi zaburzeniami planowania motorycznego, a jedynie prostej, wymiany obrazka na upragniony obiekt. PECS poprzez wymianę wyjaśnia w sposób wizualny na czym polega i jaką funkcję pełni komunikacja społeczna.
Celem PECS jest przede wszystkim dostarczenie dzieciom i dorosłym możliwości przekazania informacji poprzez obrazki.

Koniczynkowi specjaliści