Masaż kontrlateralny

Galeria: Marek Kotlicki

Masaż kontrlateralny – obszar do masowania na przeciwległej kończynie zdrowej
(może to być np. stopa, staw skokowy, podudzie).