Mikropolaryzacja mózgu

Inaczej zwana przezczaszkową stymulacją mózgu za pomocą prądu stałego jest to należąca do grupy neurorehabilitacyjnych metoda wspomagająca terapię osób z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego.

Mikropolaryzacja mózgu została opracowana w latach 70-tych ubiegłego stulecia w Instytucie Medycyny Eksperymentalnej ANM ZSRR. Termin ,,mikropolaryzacja” łączy w sobie działanie prądu stałego wykorzystywanego w fizjoterapii oraz mechanizm działania mikroprądów, które przyłożone do tkanki nerwowej powodują polaryzację błony komórkowej oraz synaptycznej. Mikroprądy powodują optymalizację tkanek ośrodkowego układu nerwowego.

Terapia ta wspiera rehabilitację osób poudarowych, powodując pobudliwość kory mózgowej, przyczynia się również do poprawy funkcji poznawczych.

Jest metodą bezpieczną, stosowane natężenie prądu nie przekracza 1,2 mA.

Wskazania do mikropolaryzacji mózgu:

• Udary mózgu
• Afazja
• Migrena
• Dystonia
• Urazy czaszkowo-mózgowe z deficytem neurologicznym
• Ból przewlekły
• MPD
• Autyzm
• Padaczka lekooporna

Przeciwskazania:

• Ciała obce, metalowe klipsy, implanty
• Nowotwór
• Rozrusznik serca
• Ciąża
• Padaczka

Koniczynkowi specjaliści