Muzykoterapia

Muzykoterapia jest formą psychoterapii, która wykorzystuje muzykę i jej elementy jako środki stymulacji, strukturalizacji
oraz ekspresji emocjonalnej i komunikacji niewerbalnej w procesie diagnozy, leczenia i rozwoju człowieka.
Cele jakie pełni mają szerokie spektrum, to między innymi:

Cel terapeutyczny – wytworzenie równowagi pomiędzy sferą przeżyć emocjonalnych a procesami fizjologicznymi;
Cel ogólnorozwojowy – umożliwienie jednostce zdobywania doświadczeń pod względem poznawczym i emocjonalnym;
Cel umuzykalniający i dostarczający uczestnikowi estetycznych wrażeń; umożliwiający odreagowanie różnych przeżyć emocjonalnych.

Niezmiernie ważny podczas zajęć muzykoterapii jest kontakt terapeuty z dzieckiem. W mojej pracy staram się stworzyć atmosferę pełną zrozumienia i bezpieczeństwa. Stosuję model Mobilnej Rekreacji Muzycznej (MRM) według dr Macieja Kieryła. Ukończyłam dwa stopnie Mobilnej Rekreacji Muzycznej pod okiem doktora, nie wyobrażam sobie muzykoterapii bez jej wszystkich elementów, a konkretnie:

1. Uruchomienie
2. Zrytmizowanie
3. Odreagowanie
4. Uwrażliwienie
5. Relaksacja
6. Aktywizacja łagodna
7. Aktywizacja dynamiczna

Kiedy widzę, jak dziecko pochłania muzyka podczas zajęć, jak indywidulnie na różne sposoby dzieci przeżywają muzykę, nie ma dla mnie większej radości.
Muzyka łączy pokolenia, łączy ludzi, to wspaniałe przeżycie.

Koniczynkowi specjaliści