O nas

Stowarzyszenie Koniczynka od 8 lat zmienia rzeczywistość osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.
Od początku swego istnienia staramy się pomóc zarówno chorym dzieciom jak i ich opiekunom. W pierwszym etapie działalności skupiliśmy się na wsparciu rodziców i aktywizacji dzieci, w kolejnych 3 latach podjęliśmy ogromne wyzwania, jakim było utworzenie Centrum Terapii Koniczynka. W użyczonych pomieszczeniach po starej pralni przy Szpitalu Powiatowym w Radomsku zrealizowaliśmy wielkie marzenie.

W październiku 2016 r. powstało Centrum Terapii, remont pochłonął 400 tysięcy zł i trwał 3 lata. To dzięki ogromnej sile woli rodziców przeobraziliśmy zaniedbaną halę w nowoczesną placówkę przyjazną dzieciom i ich opiekunom.
Dziś w Centrum funkcjonuje: CYBER-oko, eeg biofeedback, badanie eeg, qeg, psychiatra dziecięcy, logopedia, komunikacja alternatywna pecs, terapia integracji sensorycznej, konsultacje oraz terapia psychologiczna, mikropolaryzacja mózgu, terapia behawioralna, rehabilitacja ruchowa, taping, gimnastyka korekcyjna, hydroterapia, terapia ręki, muzykoterapia, transport osób niepełnosprawnych. Opiekujemy się i wspieramy ponad 100 podopiecznych z terenu powiatu radomszczańskiego i ościennych. Niestety powstanie Centrum nie rozwiązuje wszystkich problemów środowiska osób niepełnosprawnych.

Dążeniem Koniczynki jest w ciągu kolejnych kilku lat objęcie opieką chorego dziecka od wczesnego wspomagania do aktywności zawodowej w miarę jego możliwości. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska rozpoczęliśmy kolejną wielką inwestycję lub realizujemy kolejne wielkie marzenie. W miejscowości Dmenin, gmina Kodrąb użyczyła nam piętro budynku po byłej szkole podstawowej. Chcemy tam utworzyć Zakład Aktywności Zawodowej dla niepełnosprawnej młodzieży, absolwentów Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Na terenie naszego powiatu ta grupa społeczna wymaga wsparcia, zaangażowania i stworzenia odpowiednich warunków rozwoju. W obecnej chwili nie posiadamy środka lokomocji, którym moglibyśmy przewozić dzieci na rehabilitację czy w późniejszym czasie do nowo powstającego ZAZ-u.