Pomoc psychologiczna dla dorosłych

Terapia Gestalt to metoda wymyślona przez Fritza Perlsa. Zgodnie z jej założeniami podstawowym źródłem problemów człowieka są niezaspokojone w dzieciństwie potrzeby – przede wszystkim miłości, akceptacji, bezpieczeństwa
i szacunku. Terapia ta pomaga przede wszystkim w pracy nad ciężkimi emocjami.
Wsparcie psychologiczne przeznaczone jest dla osób, które potrzebują pomocy i nie chcą pozostawać same ze swoimi problemami. Mogą to być osoby w depresji lub rozchwiane emocjonalnie.

W rzeczywistości psychoterapia Gestalt może nie tylko pomóc osobom borykającym się z problemami dnia codziennego, ale również stanowić formę samorozwoju dla osób bez jakichkolwiek zaburzeń.
Z całą pewnością skorzystać z niej mogą osoby z trudnościami natury emocjonalnej, depresją, nerwicą natręctw, zaburzeń psychosomatycznych czy fobiami.

Jednak na ten rodzaj terapii tak naprawdę może zapisać się każdy. Nawet jeśli funkcjonujesz bez zastrzeżeń, możesz spróbować. Po co wtedy zapisywać się na terapię Gestalt? Ten rodzaj terapii pozwoli na rozwój i znalezienie odpowiedzi na ciężkie pytania, które z jakichś względów są ważne. Dzięki rozmowom z neutralną osobą, jaką jest psychoterapeuta, łatwiej dostrzec własne błędy popełniane w relacjach lub uzmysłowić sobie wpływ wywierany na nas przez innych ludzi.
Każda osoba może wyciągnąć ze spotkań inne, adekwatne dla jej sytuacji wnioski.

Terapia Gestalt oparta jest na tzw. dialogu egzystencjalnym między klientem a terapeutą. Klient uczy się rozpoznawać własne emocje i poznaje sposób, w jaki one powstają. Główne założenie psychoterapii Gestalt związane jest z tym, że zmiana, do której dążymy, to samoakceptacja, która umożliwi świadome podejmowanie decyzji i odzyskania kontroli nad własnym życiem. Znaczenie ma tutaj dobry kontakt z terapeutą i otwartość na odkrycie procesów poznawczych, których nie byliśmy wcześniej świadomi.

Koniczynkowi specjaliści