Diagnostyka oraz leczenia skoliozy i choroby Scheueremmana

Co to jest skolioza?
Skolioza jest zniekształceniem kręgosłupa oraz tułowia o nieznanej etiologii. Charakter tych zmian jest trójpłaszczyznowy:
•  W płaszczyźnie czołowej (widok pacjenta od przodu) następuje boczne skrzywienie kręgosłupa
•  W płaszczyźnie strzałkowej (widok pacjenta od boku) dochodzi do zaburzeń fizjologicznych kręgosłupa
   (kifozy piersiowej i/lub lordozy lędźwiowej)
•  W płaszczyźnie poprzecznej powstaje rotacja osiowa kręgów.
Należy zaznaczyć, że deformacje te zachodzą jednocześnie we wszystkich trzech płaszczyznach – tzw. torsja kręgosłupa.

Wyróżniamy pięć podstawowych typów skolioz:
•  Szyjno-piersiowe,
•  Piersiowe,
•  Piersiowo-lędźwiowe,
•  Lędźwiowe,
•  Podwójne piersiowe i lędźwiowe.

Co to jest choroba Scheuermmana?
Jest to zniekształcająca choroba, występująca w okresie dojrzewania, która objawia się pogłębieniem kifozy piersiowej, okresowymi bólami grzbietu, typowym obrazem radiologicznym, wyrażającym zaburzenie kostnienia śródchrzęstnego trzonów kręgowych. Choroba pojawia się u chłopców oraz dziewcząt zazwyczaj między 13 a 17 r.ż.

Metoda FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz i Wad Postawy.
Jest to metoda uznana i rekomendowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zachowawczego Leczenia Skolioz (SOSORT) dla terapii dzieci ze skoliozami. Terapia i ćwiczenia są ustalane dla każdego indywidualnie po szczegółowym badaniu postawy w zależności od wieku dziecka, kąta skrzywienia, ilości łuków i asymetrii wynikających z badania postawy. W Metodzie FITS bardzo znaczące jest uświadomienie oraz edukowanie pacjenta oraz jego rodzica na czym polega jego dysfunkcja, jak sobie z nią radzić w życiu codziennym by maksymalnie wyhamować jej postępowanie.

Cała terapia obejmuje 3 etapy:
1. Badania diagnostyczne oraz uświadomienie pacjenta o istniejącej dysfunkcji.
2. Przygotowanie do korekcji: trening kontroli sensomotorycznej, usuwanie barier mięśniowo-powięziowych
    ograniczających ruch korekcyjny.
3. Trójpłaszczyznowa korekcja – wykorzystanie korekcyjnych wzorców ruchowych w łańcuch otwartych i zamkniętych.
    Autokorekcja.

Koniczynkowi specjaliści: