Terapia behawioralna

Terapia behawioralna

* Terapia behawioralna zajmuje się przede wszystkim rozwijaniem zachowań pożądanych oraz redukcją zachowań niepożądanych u dziecka oraz opiera się na podstawowych mechanizmach uczenia się.
* Terapia behawioralna jest metodą naukową, jest jedną z najskuteczniejszych metod współczesnej psychologii oraz pedagogiki.
* Terapia behawioralna to metoda kompleksowa tzn. wpływającą na wyrównywanie deficytów rozwojowych wszystkich sfer.
* Terapię behawioralną z powodzeniem stosuje się u osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzm, zaburzenia zachowania.
* Terapia behawioralna oparta jest na zindywidualizowanym systemie motywacyjnym.

Jest ona praktyczną metodą postępowania z osobami z zaburzeniami rozwojowymi, która pomaga zdobywać im nowe umiejętności, rozwijać się i funkcjonować w środowisku społecznym w maksymalnie możliwym dla siebie stopniu.
Opiera się na indywidualności i tym, co jest najbardziej potrzebne i korzystne dla Klienta.

Podstawowe cele terapii behawioralnej

• Rozwijanie zachowań deficytowych
• Redukowanie zachowań występujących w nadmiarze
• Generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii
• Terapia behawioralna jest ściśle związana ze stosowaną analizą zachowania, aczkolwiek SAZ jest tylko jednym ze sposobów realizacji terapii behawioralnej.

Koniczynkowi specjaliści