Terapia neurotaktylna

Terapia neurotaktylna jest jedną z bazowych terapii stosowanych w metodzie MNRI dr Svetlany Masgutowej.

Terapia taktylna usprawnia dostarczanie informacji receptorowych: bólu, dotyku, ciepła/zimna, czucia głębokiego do naszego nerwowego układu centralnego, czyli do mózgu.

Terapia pomaga w poprawie nieprawidłowego odbierania bodźców przez organizm. Uaktywnia mechanizmy odpowiedzialne za prawidłowe napięcie mięśni. Pozwala to zoptymalizować pracę układu nerwowego, kształtuje świadomość ułożeniową ciała, poprawia samopoczucie dotykowe, aktywizuje odruch więzi.

Terapia neurotaktylna proponuje techniki stymulacji skóry, mięśni i stawów z uwzględnieniem wszystkich powierzchni ciała. Polega to na dostarczeniu bodźców sensorycznych i prioproceptywnych, w szczególności dotykowych w celu tworzenia i torowania spontanicznych i fizjologicznych reakcji organizmu.

Masaż należy wykonywać na tyle delikatnie by był on przyjemny, a jednocześnie wystarczająco mocno, by terapeuta mógł wykorzystać jego pobudzające działanie. Ruchy dłoni powinny być spokojne, wolne i rytmiczne, a siła dotyku odpowiednio dostosowana do wieku pacjenta oraz do rodzaju receptorów, które terapeuta chce stymulować.

Stymulacja systemu taktylnego znajduje zastosowanie jako samodzielna terapia bądź jako uzupełnienie innych metod terapeutycznych. Jest to koncepcja wspierająca rozwój dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami neurologicznymi czy zaburzeniami procesów integracji sensorycznej. Co więcej, terapię taktylną można stosować profilaktycznie, by zapobiec wystąpieniu nieprawidłowości rozwojowych w przyszłości (m.in. u niemowląt i dzieci należącej do tzw. grupy ryzyka okołoporodowego)

Dla kogo?

– dzieci z porażeniem mózgowym
– dzieci z autyzmem
– nadpobudliwość psychoruchowa
– występowanie lęków i fobii
– zaburzenia regulacji emocji
– trudności w nauce
– opóźnienie rozwoju psychomotorycznego
– zaburzenie rozwoju mowy
– wcześniaki
– niemowlęta z zaburzeniami napięcia mięśniowego

Koniczynkowi specjaliści