Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna osób z niepełnosprawnością polega na rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności poznawczych, społecznych, radzenia sobie ze stresem i emocjami, zmniejszania lub eliminowania trudnych zachowań, budowaniu poczucia własnej wartości.

W naszym Centrum obejmujemy terapią dzieci między innymi z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju, Zespołem Downa, Zespołem Aspergera, Małogłowiem, Niepełnosprawnością Intelektualną, Epilepsją, Zaburzeniami Zachowania i Emocji, ADHD czy chorobami genetycznymi.

Terapia prowadzona jest z użyciem elementów terapii behawioralnej, poznawczej i skoncentrowanej na rozwiązaniu oraz przy użyciu metody Kids’Skils i treningu umiejętności społecznych. Każdorazowo metody pracy są indywidualnie dobierane do potrzeb dziecka. Rodzice dzieci objęci są psychoedukacją i wsparciem emocjonalnym.

Koniczynkowi specjaliści