Terapia ręki

Terapia ręki to nie tylko pisanie szlaczków, ale praca nad całym ciałem. Obniżone lub zwiększone napięcie mięśniowe, słabe mięśnie kończyn górnych, mogą generować problemy grafomotoryczne u dziecka. Terapia ręki ma na celu usprawnienie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych
i poznawania dzięki nim różnych kształtów struktur. Ale przede wszystkim służy do osiągniecia samodzielności w podstawowych czynności życia codziennego.

Koniczynkowi specjaliści