Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD)

Wczesne wspomaganie rozwoju to specjalistyczne zajęcia, z których skorzystać mogą potrzebujące go dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. Wczesne wspomaganie rozwoju to zajęcia, których celem jest wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego funkcjonowania.

Dzieci mogące skorzystać z WWR to te, u których występują:

 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • opóźnienie rozwoju mowy,
 • opóźnienie rozwoju ruchowego,
 • znaczne wady wzroku
 • deficyty słuchu.

Ważne jest to, aby oddziaływania terapeutyczne wdrażać możliwie jak najwcześniej:

Im szybciej zostaną one rozpoczęte,

tym większe stają się szanse na to, że uda się zniwelować deficyty rozwojowe u dziecka!

 

Podczas terapii WWR pracuje się m.in. nad:

 • motoryką małą i dużą
 • percepcją wzrokową i słuchową
 • komunikacją
 • rozwojem emocjonalnym
 • poprawą zachowania
 • koncentracją

Jednak każde dziecko jest inne i wymaga zindywidualizowanego planu pracy, a co za tym idzie całościowej diagnozy, dobrania odpowiednich metod i technik pracy oraz dopasowanego do jego potrzeb środowiska.

Koniczynkowi specjaliści