Nasz zespół

Ilona Katarzyna Chybała

Ilona Katarzyna Chybała – współtwórca i prezes stowarzyszenia Koniczynka

Ukończyła Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi na kierunku Pedagogika
opiekuńczo-wychowawcza. Osoba z doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej, wieloletni działacz społeczny, lider wielu przedsięwzięć społecznych w regionie, absolwentka Szkoły Liderów – programu prowadzonego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności.
Od dziesięciu lat prowadzi Stowarzyszenie, dzięki jej działaniom organizacja pozyskała użyczone pomieszczenia w których obecnie znajduje się Centrum Terapii i środki na ich adaptacje.
Jest działaczem społecznym znanym w regionie, inicjatorem i założycielem rad pożytku publicznego zarówno w powiecie jak i w mieście. Od 6 lat przewodniczy Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Charakteryzuje się dużą umiejętnością zarządzania i pracą w zespole, kreatywnością, szybkim podejmowaniem decyzji, zdolnościami logistycznymi.
Jest matką niepełnosprawnego dziecka w związku z czym ma dużą wiedzę na temat problemów
i potrzeb środowiska.

Robert Wolski

Robert Wolski

Paweł Borkowski

Paweł Borkowski – kognitywista, informatyk, filozof, logik, specjalista diagnostyki EEG i QEEG
oraz metody biofeedback.
Autor wielu podręczników, min. „Atlas EEG i QEEG”. Założyciel Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback im. św. Ojca Pio, współzałożyciel i główny specjalista diagnostyki EEG i QEEG Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego PrymusEEG.
Współpracuje z Biomed Neurotechnologie we Wrocławiu.

Marzena Mądrzak-Białek

Nazywam się Marzena Mądrzak-Białek.
Ukończyłam Wydział Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie zdobyłam tytuł magistra.
W Centrum Terapii Koniczynka pracuję jako neuroterapeuta, prowadzę treningi EEG Biofeedback, wykonuję zabiegi mikropolaryzacji mózgu. Dodatkowo prowadzę neurorehabilitację
z pacjentami na urządzeniu Cyber-Oko. Pracując z dziećmi z różnymi deficytami, bardzo ważny jest kontakt terapeuty z dzieckiem. Taką bliską więź nawiązuję z naszymi podopiecznymi prowadząc muzykoterapię. Praca terapeuty jest pracą specyficzną, wymaga bowiem łączenia zarówno kompetencji, doświadczenia, zrozumienia, cierpliwości, ale przede wszystkim miłości do dzieci. Pracując z osobami niepełnosprawnymi zafascynowałam się podłożem występujących u nich deficytów. Stąd moje zainteresowania wciąż podążają w kierunku mózgu. Przeprowadziłam dotąd ponad kilka tysięcy treningów EEG Biofeedback. Idąc dalej w tym kierunku zdobyłam uprawnienia do wykonywania badań EEG. Wiedza o mózgu jest tak ogromna, że aby być na bieżąco i móc pomagać naszym pacjentom jak najlepiej, wciąż podnoszę swoje kwalifikacje.
Jestem ogromnie szczęśliwa, że mogę pracować w takim miejscu, gdzie każdego dnia mogę pomagać naszym pacjentom. Wiem, że to jest moje miejsce.

Nikola Jaskorzyńska

Nazywam się Nikola Jaskorzyńska.
Jestem psychologiem kliniczno – sądowym z uprawnieniami pedagogicznymi oraz neuroterapeutą. Jestem terapeutą I i II stopnia EEG Biofeedback – treningu wspomagającego pracę mózgu. Posiadam uprawnienia do samodzielnego wykonania badania EEG. Ukończyłam również szkolenie z innowacyjnej metody neuromodulacji tDCS – mikropolaryzacji mózgu.
Jestem absolwentką rocznej szkoły terapii poznawczo – behawioralnej dla dzieci i młodzieży.
Daje mi to możliwość udzielania pomocy psychologicznej i wsparcia tej grupy osób w trudnych sytuacjach życiowych.
Ukończyłam również wiele szkoleń dotyczących terapii dzieci z autyzmem.
Pracowałam jako terapeuta w Centrum Terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu. Diagnozowałam
w kierunku autyzmu. Prowadziłam zajęcia TUS – trening umiejętności w społecznych.
Jestem trenerem PECS – alternatywnej, wspomagającej metody porozumiewania się dla w osób
ze spectrum autyzmu oraz i/lub innymi zaburzeniami rozwojowymi.

W związku z dużym zainteresowaniem oraz zapotrzebowaniem postanowiłam również wzbogacić swój warsztat pracy o elektrostymulacje logopedyczną. Z powodzeniem wykonuje ten zabieg u osób z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami artykulacji, zaburzeniami napięcia mięśniowego, afazją, porażeniem nerwu twarzowego, rozszczepem wargi i/lub podniebienia.

Anna Gajewska

Ukończyłam studia psychologiczne o specjalności psychologii klinicznej i zdrowia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego uzyskując tytuł magistra. Ponadto ukończyłam II stopniowy kurs Integracji Sensorycznej i II stopniowy kurs Ruchu Rozwijającego wg. W Sherborne.
Z wykształcenia i pasji psycholog, wykładowca, szkoleniowiec i terapeuta. W swojej codziennej pracy zawodowej zajmuje się diagnozą i terapią osób z takimi zaburzeniami jak:
Autyzm, Zespół Aspergera, ADHD, Zespół Downa, Mózgowe Porażenie Dziecięce, Zaburzenia emocji i zachowania, Niepełnosprawność Intelektualna, Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego, zespoły genetyczne. Ważna jest dla mnie ścisła współpraca z innymi specjalistami i lekarzami. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy psychologa i certyfikowanego terapeuty integracji sensorycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Pracowałam w takich placówkach jak: Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Radomsku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku i Krępie, Szkoła Policealna ,,Sokrates” w Radomsku, Centrum Terapii ,,Szansa” w Piotrkowie Tryb. Moja praca jest moją pasją, do której wkładam serce i zaangażowanie. Uwielbiam pracować z dziećmi i ich rodzicami. Prowadzę skuteczne treningi radzenia sobie z emocjami, modyfikowania zachowania oraz zdobywania nowych umiejętności. Interesuję się psychoterapią skoncentrowaną na rozwiązaniu, psychoterapią pozytywną oraz behawioralno-poznawczą. Dbam o własny rozwój osobisty i zawodowy, biorąc udział w licznych szkoleniach i rozwijając swoje pasje.

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą oraz chórzystką Towarzystwa Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki w Radomsku.

Systematycznie doskonalę swoje umiejętności zawodowe. Ukończyłam m.in.:
– Kurs I i II stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego wg. W Sherborne
– Kurs I i II stopnia z uzyskaniem uprawnień certyfikowanego terapeuty integracji sensorycznej (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)
– Szkolenie 3 stopniowe z ,,Terapii Behawioralnej Dzieci i Młodzieży Ze Spektrum Autyzmu” (Centrum Terapii Behawioralnej)
– Szkolenie w zakresie metody ,,Dam Radę” oraz ,,Jestem Z Ciebie Dumny” (Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach ,,CTSR”)
– Szkolenie ,,Metody pracy z osobami niepełnosprawnymi z zaburzenia psychicznymi”
– Szkolenie ,,Kształtowanie umiejętności życiowych, motywacyjnych i społecznych osób niepełnosprawnych”
– Szkolenie ,,Dramoterapia jako metoda pracy z podopiecznymi – warsztaty”
– Warsztat metodyczny pt; ,,Jak efektywnie współpracować z rodzicami, zwłaszcza z rodzicami roszczeniowymi?”
– Szkolenie ,,Spektrum Autyzmu w Terapii Integracji Sensorycznej”
– Szkolenie ,,SELF-REG. Szkolenie podstawowe dla specjalistów” (Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii)

Katarzyna Kapuścińska

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej o kierunku pedagogika resocjalizacyjna oraz opiekuńczo-wychowawcza, ponadto jestem magistrem socjologii – specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna
a także Oligofrenopedagogika oraz Edukacja i Terapia osób ze spektrum autyzmu i elementami Integracji Sensorycznej. Ukończyłam III stopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania w Centrum Terapii Behawioralnej. Jestem także Trenerem Umiejętności Społecznych. Jestem w trakcie zdobywania Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego.
Od zawsze pasjonowała mnie praca z drugim człowiekiem i świadomy wpływ na zmianę jego zachowań. Swoją ścieżkę zawodową zaczęłam od pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz osobami skazanymi, odbywającymi wyroki w zakładach zamkniętych.
Później, jako socjolog i Trener Biznesu, prowadziłam szkolenia biznesowe z zakresu kompetencji miękkich, organizacji czasu oraz budowania ścieżki „kariery bez granic”.
Kiedy jednak wróciłam do pracy z dziećmi i zetknęłam się po raz pierwszy z terapią behawioralną, zrozumiałam jak ważne jest budowanie dobrych nawyków i kształtowanie zachowania już od najmłodszych lat. Szczególnie u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ostatnich latach odbyłam dziesiątki godzin szkoleń, superwizji, ponad 1800 godzin pracy 1:1 z dziećmi ze spektrum autyzmu, uczyłam się od najlepszych terapeutów behawioralnych w tym kraju, tj. dr Moniki Zielińskiej, Beaty Ignaczewskiej czy Thorlieffa Rosslanda.
Nic nie cieszy mnie tak, jak efekty, jakie przynosi praca z dziećmi; kiedy przechodzimy od oporu przy jedzeniu (trwającego nawet do 1,5h) do zjadania całej porcji zupy w kilka minut.
Lecz najcenniejsze chwile to te, kiedy po całym dniu intensywnej pracy stolikowej słyszę od podopiecznego: „Kasia, przytul”.

Marta Naskręt

Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego o kierunku Filologia Polska, ukończyłam również Podyplomowe Studia logopedyczne na tej samej uczelni o specjalności: logopedia (ukończone 2013) oraz neurologopedia kliniczna (luty 2019 r.) Jestem również terapeutą Integracji Sensorycznej (luty 2019). Aktualnie pracuje w Centrum Terapii „Koniczynka”, Publicznym Przedszkolu nr 6 w Radomsku i Publicznym Przedszkolu w Żytnie. Praca logopedy jest moją pasją. Dzięki swej profesji mam przyjemność kontaktować się z drugim człowiekiem, badać mechanizmy języka i nabywania mowy oraz co najważniejsze udzielać pomocy innym. Jest to duży zaszczyt i radość gdy dzięki mojej pracy podopieczny wypowiada pierwsze słowo, zbuduje pierwsze zdanie albo wstydliwy „jowejek” zamieni się w piękny rower. Mam szansę zadbać o jedną z najistotniejszych czynności w życiu człowieka – o mowę.

Paulina Zielińska

Nazywam się Paulina Zielińska.
Jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku Filologia polska z logopedią oraz studiów magisterskich z Logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Obecnie jestem w trakcie studiów neurologopedycznych na Uniwersytecie Łódzkim. Zawód ten pozwala mi zmieniać świat pacjentów na lepszy i łatwiejszy. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości, a efekty terapii napędzają do działania. Staram się trafić do dziecka poprzez zabawę, aby czas spędzony na terapii kojarzył się tylko pozytywnie i jeśli to tylko możliwe, beztrosko.
Wraz z kolejnymi pacjentami utwierdzam się w przekonaniu, że logopeda to nie tylko terapeuta od wad wymowy. To osoba, która pomaga namierzyć i usunąć bariery w komunikacji językowej, które mogą zaburzać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka. A skuteczny proces terapeutyczny wymaga holistycznego podejścia do pacjenta.

Aleksandra Auguścik

Magister fizjoterapii, absolwentka Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego.
Fizjoterapia to moja pasja, każdego dnia jestem pod wrażeniem tego co potrafi ludzkie ciało, jak pod wpływem naszych działań potrafi się zmieniać. Regularnie uczęszczam na kursy, które poszerzają moją wiedzę i umiejętności. W gabinecie pracuję techniką PNF, masażem tkanek głębokich, technikami powięziowymi. Moimi pacjentami są głównie dzieci z problemami neurologicznymi, wadami postawy, prowadzę również terapię ręki.

Ukończone kursy:

– masaż tkanek głębokich
– PNF
– terapia punktów spustowych
– terapia ręki
– masaż klasyczny i relaksacyjny
– diagnozowanie i neurorehabilitacja niemowląt i dzieci
– terapeuta metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Joanna Misiak

mgr Joanna Misiak – fizjoterapeutka dziecięca, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jest certyfikowaną terapeutką wiodących w dziedzinie pediatrii metod terapeutycznych, m.in. metody FITS, metody PNF, Trójpłaszczyznowej, Terapii Manualnej Stóp wg. Barbary
Zukunft-Huber, Terapii Manualnej Dzieci. Wymienione powyżej narzędzia terapeutyczne umożliwiają szeroko pojętą diagnostykę i leczenie:

– wad postawy
– zaburzeń fizjologicznych krzywizn kręgosłupa z wyróżnieniem skolioz idiopatycznych
– zmian osiowych i deformacji kończyn górnych i dolnych z szczególnym uwzględnieniem wad stóp
– zaburzeń na tle neurologicznym
– chorób i dysfunkcji układu mięśniowo-szkieletowego u dzieci

Mgr Misiak jest specjalistą który wciąż stale dopełnia wiedzę w zakresie fizjoterapii dziecięcej.
Na co dzień pracuje z dziećmi:

• z różnymi niepełnosprawnościami m.in. neurologicznymi
• z nieprawidłowościami w postawie ciała
• po zabiegach operacyjnych lub po przebytych urazach

Rehabilitacja niemowląt oraz dzieci będzie obejmować m.in. zaburzenia i schorzenia jak:

• Deformacje stóp
• Deformacje kończyn dolnych
• Deformacje kończyn górnych
• Skoliozy idiopatyczne
• Skrzywienia bocznych kręgosłupa
• Zaburzenia krzywizn fizjologicznych kręgosłupa
• Choroby Scheurmanna
• Choroby neurologiczne (uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, mózgowe porażenie dziecięce, przepukliny oponowo-rdzeniowe, zespół Westa itd.)
• Choroby genetyczne (Downa.Williamsa itd.)
• Nieprawidłowe rozłożenie napięcia mięśniowego
• Zaburzenia funkcji aparatu ruchu: stawach, mięśniach i nerwach

Mateusz Kustalik

Mateusz Kustalik. Terapeuta EEG Biofeedback i fizjoterapeuta, absolwent Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
Praca w tym zawodzie sprawia mi wiele satysfakcji z racji tego, że sam jestem osobą niepełnosprawną, a mogę pomagać innym ludziom.

Pracuje metodami takimi jak:
– PNF Basic
– pinoterapia FRSc
– techniki osteopatyczne
– masaż tkanek głębokich
– terapia punktów spustowych
– techniki powięziowe

Marek Kotlicki

Nazywam się Marek Kotlicki.
Ukończyłem studia wyższe w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie i uzyskałem tytuł magistra ze specjalnością wychowawczą i tym samym uprawnieniami pedagogicznymi. Od zawsze człowiek był w centrum moich zainteresowań. Istotna część mojej pracy zawodowej to praca na rzecz osób z dysfunkcjami w zakresie intelektualnym, somatycznym i psychicznym. Od zawsze moim ideałem była pomoc innym. Uważałem bowiem i nadal tak sądzę, że uśmiech, dobre słowo i wspieranie innych są najcenniejsze, a często nic nie kosztują. W tym celu zdobyłem uprawnienia Technika Masażysty i prawo wykonywania tego zawodu. Od 2019 roku jestem związany Stowarzyszeniem „Koniczynka” w 2019 roku, gdzie na początku jako woluntariusz zajmowałem się masażem osób niepełnosprawnych, po wypadkach komunikacyjnych, z porażeniem wielokończynowym oraz osób zdrowych lub wykazujących nieznaczne objawy chorobowe. Od 2020 roku na stałe współpracuję z Centrum świadcząc usługi na rzecz osób z rożnymi dolegliwościami i schorzeniami dla młodszego i bardziej zaawansowanego wiekiem, pokolenia.
Wykonuję zabiegi masażu różnego rodzaju, począwszy od relaksacyjnych, przez prozdrowotne,
a skończywszy na masażach medycznych z ćwiczeniami i mobilizacjami, poprzedzone odpowiednią diagnostyką.
Jestem rówież nauczycielem w Szkole Policealnej Medycznej w Radomsku przy Centrum Nauki
i Biznesu ŻAK, gdzie adepci tego zawodu zdobywają wiedzę i doświadczenie w 2 letnim okresie nauki. Prowadzę dla słuchaczy praktyczne zajęcia z masażu, masażu w medycynie, masażu prozdrowotnego oraz masażu w sporcie.
Serdecznie zapraszam na moje zabiegi i zapewniam, że jakość moich usług z pewnością Państwa nie zawiedzie.
Więcej informacji na temat osoby terapeuty i jego zawodowych możliwości pod linkiem:
https://www.facebook.com/MarekKotlickiMasazysta/

Marta Kipigroch

Nazywam się Marta Kipigroch. Jestem magistrem fizjoterapii. Ukończyłam Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową oraz Politechnikę Opolską na kierunku fizjoterapia. Posiadam doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi, jak i z dorosłymi. Swoją wiedzę zdobywałam w licznych placówkach w całej Polsce. Brałam również udział w kilkunastu obozach Aktywnej Rehabilitacji, co pogłębiło moją wiedzę na temat pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Praca z pacjentem to dla mnie przede wszystkim pasja. Staram się działać holistycznie, a terapia odbywa się indywidualnie i uwzględnia potrzeby pacjenta. Cały czas poszerzam swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w szkoleniach i warsztatach. W swojej pracy wykorzystuje różne metody terapeutyczne.

Ukończyłam kursy:

– PNF Basic,
– DNS wg. Kolara,
– Manipulacja powięzi,
– Terapia Czaszkowo Krzyżowa (w trakcie szkolenia),
– Podejście osteopatyczne w pediatrii,
– Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt,

oraz liczne warsztaty: analiza chodu, wspieranie rozwoju dziecka, terapia po uszkodzeniach mózgu, wykorzystywanie handlingu w pracy z pacjentem, metoda ICF, a także terapia punktów spustowych oraz liczne masaże.

Agnieszka Tlałka

Nazywam się Agnieszka Tlałka.
Z Centrum związana jestem od 2017 roku jako pracownik administracyjny.
Praca na recepcji którą również wykonuję to nie tylko umawianie wizyt, ale także pomoc rodzicom
i opiekunom naszych podopiecznych. W każdej sytuacji służę Państwu poradą i pomocą.

Katarzyna Gołębiowska

Nazywam się Katarzyna Gołębiowska.
Jestem pracownikiem administracyjnym. Pracuję również na recepcji.
Służę Państwu poradą i pomocą.

Maja Kaźmierska

Nazywam się Maja Kaźmierska.
Pracuję w Stowarzyszeniu Koniczynka na stanowisku pomoc administracji.

Iwona Janeczek

Iwona Janeczek

Piotr Mozdyniewicz

Piotr Mozdyniewicz